Granit

Granit - Jako materiał do budowy dróg w formie tłucznia i kostki. Z granitu wyrabia się różnorodną galanterię kamienną , która ma zastosowanie w architekturze ogrodowej. Kamień łamany lub bloki skalne nadają się do budowy ogrodów skalnych. Z granitu można wyrabiać szereg materiałów na nawierzchnie ogrodowe ( kostkę o różnej wielkości, krawężniki płyty ) w zestawieniu z kamieniami o odmiennej barwie ( sjenit, bazalt, porfir ) można układać ciekawe mozajki. Cennym jest czerwony granit który stanowi wartościowy dodatek do w/w mozajek.