Wapień

Wapień jest chemogeniczną lub, w zależności od rodzaju, organogeniczną skałą osadową, w której budowie dominuje węglan wapnia (głównie kalcyt). M.in. skutek cementacji, z luźnego wapiennego osadu powstaje drobnoziarnista skała zawierająca przede wszystkim, masę podstawową, składniki ziarniste oraz wapienne szczątki organizmów. Najczęściej spotykane wapienie mają barwę białą jednakże często występują również odmiany zabarwione.